Nieuws

Kalender

27 september

Clubkampioenschappen

 

Meer »

Prikbord

  • Geen berichten om weer te geven.

Algemene Ledenvergadering as. vrijdag op Maarschalkerweerd

Het bestuur van A.V. Phoenix nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 april .
Start:          19.30 uur, het paviljoen is open vanaf 19.00 uur
Plaats:        Paviljoen atletiekbaan Maarschalkerweerd

AGENDA
1. Welkom en opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen notulen ALV 10 april 2015
5. Verslagen bestuur en commissies: 3 speerpunten voor het komende jaar.
6. Financiën:
a. Behandeling/vaststelling van het financieel verslag 2015
b. Contributieverhoging
c. Vaststelling begroting 2016
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden *)
9. Rondvraag en sluiting

Na afloop nodigen we jullie van harte uit om samen nog iets te drinken.
*) Carla van Koulil en Wim van Teutem treden af.
Voordracht nieuwe bestuursleden:
Wim Nieuwenhuijse als voorzitter
Margriet van Kammen als penningmeester

Hopelijk tot as. vrijdag op Maarschalkeerweerd!

  • No comments found