Nieuws

Kalender

27 september

Clubkampioenschappen

 

Meer »

Prikbord

  • Geen berichten om weer te geven.

Bijscholing: Jeugdatletiek

Jeugdatletiek van de toekomst: het kind centraal

Als trainers willen wij het maximale uit een atleet halen, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de atleet, in de breedste zin van het woord. Dit kan gericht zijn op (toekomstig) presteren of levenslang sporten. Kijk eens naar een jonge pupil, een oudere pupil en een junior. Een ieder zal verschillen zien, hoe hun lichaam eruit ziet en de manier waarop ze bewegen, maar ook de belevingswereld waarin zij leven verschilt. De trainer is de spil om rekening te houden met de ontwikkelingskenmerken en behoeften van het kind. Atletiek moet worden afgestemd op het kind. Het volstaat dan ook niet om de volwassenenatletiek te kopiëren naar het kind en hierbij enkel gewichten, afstanden en hoogtes aan te passen.   

Het is dan ook niet voor niets dat de ontwikkeling van het kind het vertrekpunt vormt van de (vernieuwde) jeugdvisie van de Atletiekunie.  Atleten zijn in bepaalde fases van hun leven gevoelig voor de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Op basis van het Long Term Athletic Development  model, zoals dit door de NOC*NSF is aanbevolen, zijn er leerlijnen geschreven die richting geven aan welke leerstof in welke fase aandacht verdient. Kortgezegd geven de leerlijnen aan welke vaardigheden het best getraind kunnen worden in welke fase en geeft de jeugdvisie richting aan hoe dit het beste gedaan kan worden. Vanuit deze documenten is het wedstrijdconcept Athletics Champs ontwikkeld.  

In deze sessie wordt eerst ingezoomd op de ontwikkelingskenmerken van jeugdigen. Aansluitend hierop maken deelnemers de vertaling naar hun eigen trainingsgroep: aan welke criteria moet een goede training voor mijn jeugdatleten dan voldoen? Op basis van deze criteria en het document leerlijnen zullen de deelnemers actief in de praktijk aan de slag gaan om trainingsvormen nog beter af te stemmen op de kenmerken van hun doelgroep. Hierbij zal de link worden gelegd naar het wedstrijdconcept Athletics Champs.   

Doelstellingen: van kenmerken van het kind naar een kindgerichte pupillentraining 
·         Inzicht krijgen in de vernieuwde jeugdvisie en leerlijnen van de Atletiekunie; 
·         Toepassen van de uitgangspunten van de vernieuwde jeugdvisie en leerlijnen in uw jeugdtrainingen; 
·         Inzicht krijgen in de achtergronden van het wedstrijdconcept Athletics Champs. 

Voorwaarden  
Affiniteit met jeugdatletiek   

Opmerking 
Deelname aan het praktijkgedeelte is een essentieel deel van de bijscholing en sportkleding en sportschoenen dienen te worden meegebracht.    

Programma  
09.30 – 10.00    Verkenning van de ontwikkelingskenmerken van het kind 
10.00 – 11.30    Consequenties voor de inhoud van de training en de benadering van de jeugd 
11.30 – 12.15    Praktijkdeel 1 
12.15 – 12.45    Lunch (zelf meenemen)+ terugkoppeling praktijk 
12.45 – 15.15    Praktijkdeel 2 
15.15 – 15.30    Afsluiting  

Plaats
Deze bijscholing wordt gegeven in Utrecht op atletiekbaan Maarschalkerweerd.

Opgeven
Opgeven kan via de site van de atletiekunie klik hier.


Licentiepunten 
Deelname aan deze inspiratiesessie levert 2 licentiepunten op niveau 3 op voor licentiehouders.  


  • No comments found