NK-inschrijving en -vergoeding

Op dit moment staat de inschrijving voor de NK’s senioren (16-19 juni in Amsterdam) en de NK masters (11-12 juni in Amersfoort) open. Vanaf nu wordt de inschrijving en de vergoeding anders geregeld.

 

Tot op heden was het mogelijk om als Phoenix-lid het inschrijfgeld voor elk NK vergoed te krijgen, als je je inschreef bij het wedstrijdsecretariaat. Maar: niet iedereen was van de regeling op de hoogte of was dat wel, maar maakte er geen gebruik van. Daarnaast is de opzet van het NK senioren sinds vorig jaar ook anders van opzet en gelden er niet of nauwelijks deelnemerslimieten, waardoor het NK voor veel mensen bereikbaar is. De NK’s op de weg worden veelal binnen grote commerciële wedstrijden gehouden, met bijbehorende hoge inschrijfgelden.

 

We hadden daarom meerdere redenen om de regeling voor de vergoeding van de NK-deelname tegen het licht te houden. Op de laatste ledenvergadering is er al dit punt gediscussieerd. In de nieuwe opzet maken we onderscheid tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Bovendien vinden we dat aan een vergoeding een bepaalde ‘NK-waardige’ prestatie gekoppeld moet zijn. Phoenix wil ‘topsport’ uitstralen, en dan hoort daar ook een bepaald prestatieniveau bij.

 

Voor Junioren A/B blijft de regeling bestaan zoals deze was. Dat betekent dat het inschrijfgeld voor de NK indoor en NK outdoor door Phoenix wordt vergoed als wordt ingeschreven via het wedstrijdsecretariaat. Voor deze categorie gelden vanuit de Atletiekunie overigens al deelnemers- en prestatielimieten.

 

Voor het NK-senioren op de baan (indoor/outdoor) gaat gelden dat deelname aan het NK achteraf wordt vergoed op basis van de behaalde prestatie. Hiervoor hebben we de volgende criteria opgesteld:

-           Bij nummers met kwalificatie: de atleet/atlete komt tot de volgende ronde.

-   -           Bij nummers zonder kwalificatie (ineens finale): de atleet/atlete zit bij de bovenste helft van het gefinishte deelnemersveld.

Voorbeeld: dit betekent dat een atleet die vanuit de series in de halve finale komt, recht heeft op vergoeding of een atleet die 5e wordt in een finale ineens met 11 finishers, ook in aanmerking komt voor vergoeding.  De vergoeding wordt na het NK aan de betreffende atleet uitgekeerd. Inschrijving voor estafetteteams wordt niet meer vergoed.

 

Voor NK masters gaat gelden dat atleten niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit geldt ook voor NK’s op de weg voor alle categorieën.

 

Inschrijven doet de atleet vanaf nu dus zelf, zonder tussenkomst van het wedstrijdsecretariaat. Deze checkt na de relevante NK's of er atleten zijn die aan de prestatievereisten hebben voldaan.

 

Ruud van Suijdam (wedstrijdsecretaris)

Margriet van Kammen (penningmeester)

  • No comments found