Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Privacy & Cookiebeleid

AV Phoenix dient als sportvereniging zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Op deze Privacybeleid-pagina informeren we de leden van AV Phoenix over hoe de vereniging dat denkt te doen.

AV Phoenix beschikt over persoonsgegevens van haar leden met het specifieke doel een ordelijke administratie van de vereniging te kunnen voeren, en over de sportieve prestaties van de vereniging te kunnen communiceren. Het kan zijn dat persoonsgegevens voor dit doel met derde partijen worden gedeeld (zoals de ledenadministrateur). Met zulke derden zal AV Phoenix afspraken maken over de bescherming van deze persoonsgegevens. De vereniging zal in algemene zin bewaken dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan waarvoor zij verzameld zijn worden gebruikt.

Besturen, commissies en medewerkers van AV Phoenix spannen zich in om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AV Phoenix spant zich in zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat AV Phoenix in ieder geval:

Als vereniging is AV Phoenix verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor zover je deze aan de vereniging ter beschikking hebt gesteld. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of over privacy in het algemeen, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door AV Phoenix verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AV Phoenix de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Je persoonsgegevens worden door AV Phoenix opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden en/of relaties

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door AV Phoenix verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze verstrekking van persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AV Phoenix de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Je persoonsgegevens worden door AV Phoenix opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door AV Phoenix Utrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AV Phoenix Utrecht de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Je persoonsgegevens worden door AV Phoenix opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan AV Phoenix Utrecht verstrekt kunnen met derde partijen worden gedeeld als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt AV Phoenix op dit moment gebruik van een derde partij voor:

AV Phoenix verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten is. Met deze partijen (verwerkers) worden afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal AV Phoenix de door jou verstrekte gegevens niet met andere partijen delen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de vereniging opvraagt. In een dergelijk geval is AV Phoenix verplicht medewerking te verlenen. Ook kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden indien u de vereniging hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

AV Phoenix verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

AV Phoenix verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AV Phoenix bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

AV Phoenix neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke AV Phoenix van jou ontvangen heeft. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. AV Phoenix kan je vragen om je te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Indien AV Phoenix je persoonsgegevens verwerkt op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen dan in alle redelijkheid met jou tot een oplossing te komen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat ons beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze pagina regelmatig te blijven raadplegen.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie bij een volgend bezoek. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op de website, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login-informatie en schermweergave-opties. Login-cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave-opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, word je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login-cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als ware de gebruiker op een van die websites. Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud, als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

avphoenix.nl maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics werkt vanuit het principe dat de privacy van websitebezoekers gerespecteerd wordt. De rapporten bevatten geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers. IP adressen worden ook niet gekoppeld aan andere rapporten. Websitebezoekers hebben de mogelijkheid om via de browser hun bezoek uit te sluiten voor verwerking door Analytics.

Vragen

Als je naar aanleiding van het Privacybeleid van AV Phoenix nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

AV Phoenix
Jongeneelstraat 64
3513 DB Utrecht
[email protected]

Actueel

UP-Gala: save the date & geef je mening

10-07-2024

Op zaterdag 12 oktober dit jaar organiseert de UP-Gala commissie een gala voor zowel U-Track als Phoenix!

lees verder...

Jongens U12 winnen 3e pupillencompetitiewedstrijd op Maarschalkerweerd

09-07-2024
pupillencompetitie

Op zaterdag 6 juli was de 3e pupillencompetitie weer op eigen baan, ditmaal georganiseerd door Hellas. De Phoenix-pupillen lieten zich weer van hun goede kant zien met maar liefst 44

lees verder...

NK Atletiek 2024: Maaike van Gelder 10e op NK 5000 meter

03-07-2024

Afgelopen vrijdag 28 juni heeft Maaike van Gelder een mooie 10e plaats behaald op de 5000 meter op het NK atletiek.

lees verder...

Agenda

juli 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in