Joost Borm Erelid

Joost Borm Erelid

24-01-2016

Op de nieuwjaarsreceptie is Joost Borm wegens zijn uitzonderlijke verdiensten als topsporter, actief clublid en trainer benoemd tot erelid van AV Phoenix.

lees verder...
Marco Antonietti Lid van Verdienste

Marco Antonietti Lid van Verdienste

07-11-2015

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de Phoenix-recreantengroep is oprichter, inspirator en trainer van het eerste uur Marco Antonietti door het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste.

lees verder...
Master dames presteren in Ancona

Iris Kamp Lid van Verdienste

13-11-2011

Tijdens het afgelopen kaderuitje op 12 november is Iris Kamp wegens haar jarenlange inzet voor Phoenix benoemd tot Lid van Verdienste. Als lid van WOC, penningmeester in het bestuur, financieel

lees verder...
Jannet Vermeulen Erelid

Jannet Vermeulen Erelid

26-03-2011

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2011 is Jannet Vermeulen bij haar aftreden als bestuurslid Jeugd benoemd tot Erelid. Gedurende inmiddels 38 jaar heeft zij zich in vele functies

lees verder...
Peter Verburg Lid van Verdienste

Peter Verburg Lid van Verdienste

08-06-2010

Utrecht, dinsdag 8 juni 2010 – Na afloop van de competitiewedstrijd in Hoorn (6 juni 2010) is Peter Verburg in aanwezigheid van de aanwezige ploegleden en begeleiders verrast met zijn

lees verder...
Michel Reij Lid van Verdienste

Michel Reij Lid van Verdienste

22-11-2009

Voorafgaand aan het lustrumfeest is Michel Reij benoemd tot Lid van Verdienste. Daarvoor moet je je minimaal 10 jaar lang door bijzondere ijver of belangstelling hebben onderscheiden. Aan dat criterium

lees verder...