Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Jannet Vermeulen Erelid

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2011 is Jannet Vermeulen bij haar aftreden als bestuurslid Jeugd benoemd tot Erelid. Gedurende inmiddels 38 jaar heeft zij zich in vele functies verdienstelijk gemaakt voor Phoenix. In twee zeer verschillende tijden heeft zij deel uitgemaakt van het bestuur, en heeft ze daarin vrijwel alle functies vervuld. Naar de Jeugd ging al die jaren haar grootste aandacht uit, daar heeft Jannet de meest uiteenlopende activiteiten voor gedaan, variërend van jeugdkamp tot strandtraining, van trainster tot wedstrijdorganisator.

Sinds de aanvang van haar lidmaatschap van AV Phoenix in 1973 heeft Jannet Vermeulen zich zonder enig eigenbelang op allerlei terreinen opgeworpen als organisator en initiator. Al snel werd zij, naast haar activiteiten als atlete, een vaste invaltrainster. Van 1975 tot 1984 heeft zij in haar eentje het clubblad geregeld, dat ook toen al zo’n 6 keer per jaar uitkwam. Zij zorgde ervoor dat de ene helft met kopij werd gevuld en schreef de andere helft zelf vol. Vanaf 1979 heeft Jannet jarenlang baanatletiekwedstrijden georganiseerd.

In 1984 heeft Jannet bij het 25-jarig bestaan van Phoenix het jubileumboek verzorgd, wat ze bij het 30-jarig jubileum nog eens heeft gedaan. Ter gelegenheid het 25-jarig jubileum werd door Phoenix ook de eerste Maliebaanloop georganiseerd, waar ze ruim 10 jaar lang deel uitmaakte van de hoofdorganisatie. Daarna heeft ze nog een aantal jaren het wedstrijdsecretariaat gerund, en sinds halverwege jaren 90 tot op heden regelt Jannet de catering voor vrijwilligers en toeschouwers voor de Maliebaanloop.

Van 1986 tot 1989 heeft Jannet een eerste periode in het bestuur van Phoenix gezeten en fungeerde zij als vice-voorzitter onder voorzitter en oprichter Herman Verheul. In de jaren ’80 en ’90 is Jannet ook nog secretaris geweest van het district West I van de KNAU, voor haar enorme inspanningen in deze functie (ook hier o.a. het opzetten van een blad) ontving zij in 1993 het gouden Unie-erekruis van de Atletiekunie.

Één van de grote competenties van Jannet is dat zij in staat is om op enthousiaste wijze vele mensen mee te krijgen voor haar ideeën en plannen. Om kaderwerk te stimuleren en te waarderen heeft zij eind jaren ’80 de zogenoemde Kaderbeker ingesteld, bedoeld voor mensen die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze hebben ingezet.

Jannet Vermeulen Erelid

Jannet is rond 1980 mede-oprichter geweest van de jeugdafdeling van Phoenix en heeft zich altijd opgeworpen als belangenbehartiger van de jeugd, als bestuurslid en als jeugdtrainster. Vele clubgenoten heeft zij gestimuleerd om de opleiding tot jeugdtrainer te volgen. Vanaf 1993 heeft zij de befaamde Phoenix jeugdkampen georganiseerd. Tot en met 2007 is zij zelf ook altijd mee geweest, maar ook nu nog is zij de trekker van dit niet meer weg te denken instituut. De jaarlijkse strandtrainingen heeft Jannet ook jarenlang op touw gezet.

In de jaren ’90 liep Phoenix voorop met het betrekken van jeugd bij kaderfuncties, mede om die op latere leeftijd te behouden voor de club, en dat lukte ook. Trekker daarvan was wederom Jannet. Het zogenaamde jeugdjuryproject, dat zij zelf binnen het district West I had geïnitieerd, liep binnen Phoenix als een trein.

Jannet heeft zich altijd beschikbaar gehouden als invaltrainer bij de jeugd, wat ze tot op heden ook daadwerkelijk doet. Daarnaast begeleidt zij elk jaar een recreantengroep voor een speciaal doel.

In 2007 werd Jannet weer gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van Phoenix. Zij deed dat met enige aarzeling, omdat ze (naast de lopende activiteiten voor Phoenix) op dat moment nog voorzitter was van een biljartvereniging in De Meern. Bij haar aftreden daar, begin 2009, na 6 jaar voorzitterschap, werd zij hiervoor nadrukkelijk in het zonnetje gezet.

Bij haar heraantreden in het bestuur van Phoenix in 2007 heeft Jannet in korte tijd een degelijk jeugdbeleidsplan geschreven, en niet alleen dat, ze heeft het ook geïmplementeerd. Het plan zelf is door de Atletiekunie in 2008 bekroond met een nominatie voor De Jeugdprijs. Naast haar bestuurstaak heeft zij wegens het stoppen van 2 sleutelfunctionarissen deze belangrijke coördinatiefuncties gedurende meer dan een jaar waargenomen. In de praktijk heeft het Jeugdbeleidsplan geleid tot een duidelijke toename van enthousiaste trainers en bovendien zijn door de in gang gezette maatregelen ook de eerste signalen van stijgende prestatieverbeteringen waarneembaar. In 2009 heeft Jannet het plan uitgebreid geevalueerd en besproken met tientallen betrokkenen. Op basis daarvan is het aangepast aan nieuwe inzichten en gaat het gelden als leidraad voor de komende jaren.

Jannet is ook de geestelijke moeder van de Kiplabak, een bakfiets met atletiekmateriaal die met echte atletiektrainers de wijk ingaat naar scholen en buurthuizen om daar de kinderen in hun eigen omgeving kennis te laten maken met atletiek.

Haar vrijwilligersactiviteiten voor Phoenix kostten haar de afgelopen 3 jaar naar schatting zo’n 20 á 30 uur per week. Niettemin slaagt zij er ook nog in om daarnaast actief te blijven als atlete. Jannet heeft tientallen clubrecords in de zgn. Masters categorieën op haar naam, bovendien heeft zij in deze leeftijdscategorieën diverse medailles gescoord op Nederlandse Kampioenschappen. In 2007 heeft ze nog twee marathons volbracht in respectabele tijden. Al deze activiteiten heeft Jannet in al die jaren weten te combineren met de zorg voor een groot gezin, een eigen bedrijf, en een grote betrokkenheid bij haar kerkgemeenschap.

De vanzelfsprekendheid die Jannet daarbij ten toon spreidt is uniek. Het erelidmaatschap zij haar van harte gegund.

Actueel

Studentennieuws

NSK Meerkamp

04-06-2023

Tijdens het pinksterweekend (27 en 28 mei) was het zover, de NSK (loop)Meerkamp in Wageningen. Met een kleine delegatie werd er naar de mooie blauwe atletiekbaan van Tartletos afgereisd. Bij

lees verder...
Clubnieuws

En dat is 3… Phoenix-dames verbreken wederom de parcoursrecords bij de Zomeravondcup

01-06-2023

De derde avond van de Zomeravondcup 2023 was er eindelijk weer een met heel veel zon, veel deelnemers en wederom gesneuvelde parcoursrecords. Ook interessant:Phoenix-dames verpletteren wederom parcoursrecords bij de…Zomeravondcup 2023:

lees verder...
Studentennieuws

Maandverslag mei

01-06-2023

Welkom bij het maandverslag van alle activiteiten die op en naast de baan hebben plaatsgevonden binnen de studentengroep in de maand mei. Deze maand stond in het teken van de

lees verder...

Agenda

juni 2023
MDWDVZZ
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« mei   jul »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten, wedstrijdatleten en studenten binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in