Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

ALV 2024: vrijdag 22 maart incl. daghap

Het bestuur van A.V. Phoenix nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 maart 2024.

 • Aanvang: 20:00 uur
 • Plaats: Bestuurskamer in de kantine op Maarschalkerweerd

Het bestuur heeft aangekondigd dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) dit jaar zal plaats vinden op: vrijdag 22 maart.

Wij gaan proberen de vergadering zo kort mogelijk te houden, dus wij zouden het erg leuk vinden als we weer veel leden kunnen zien, en jullie vertellen over onze plannen in 2024, waaronder de voortgang rondom de voorgenomen samenwerking/ fusie. Hierover volgt nog een mail!

En kom je direct door vanuit werk, vanaf 18:30 kun je aanschuiven bij chefkok Karola 😉

Daghap

De daghap van vrijdag 22 maart is: curry met rijst #nomnomnom
Vanaf 18:30 kun je een vorkje meeprikken. Het is voor Karola wel handig om te weten of je mee eet of niet. Dus heb je lekkere track? Laat het dan voor donderdag 14 maart 10:00 uur weten aan Karola via 06-13169375 (druk om meteen een WhatsAppje te sturen, dan kun je meteen aangeven of je vega(n) bent 😉 )

Agenda

 • Welkom en opening
 • Vaststelling agenda, ingekomen stukken en mededelingen
 • Korte terugblik 2023
  • Vaststellen notulen ALV 16 maart 2023
  • Korte toelichting op jaarverslag 2023 (is via de mail verzonden)
  • Behandeling en vaststellen van het financieel verslag 2023 (incl. verslag kascommissie)
  • Jubilarissen AV Phoenix
 • Vooruitblik 2024: wat zijn de plannen?
  • Focuspunten bestuur
  • Benoeming 2 nieuwe bestuursleden (studenten en wedstrijdatletiek), herbenoeming zittende bestuursleden
  • Vaststelling begroting en contributie-aanpassing 2024
  • Benoemen kascommissie
  • Bespreken voorstel voorgenomen fusie & verdere proces

Je hebt vrijdag 15 maart 2024 om 19:36 uur een mail gekregen vanuit AV Phoenix (afzender: [email protected]), hierin vind je het voorbereidingsdocument van de beide besturen aan (ouders van) leden ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergaderingen van maart 2024, inclusief een voorstel om verdere stappen te nemen richting een fusie tussen AV Phoenix en U-Track. Heb je deze mail niet ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Karola Mulder via [email protected].

In februari 2024 zijn jullie als (ouders van) leden van AV Phoenix en U-Track geïnformeerd over de verkenning naar een intensievere samenwerking of mogelijke fusie tussen beide verenigingen. Na grondige evaluatie zien de besturen een fusie als de meest logische stap vooruit. Lees het document in de mail goed, omdat dit als voorbereiding op de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van maart 2024 dient.

De wens voor intensievere samenwerking komt voort uit zowel interne als externe ontwikkelingen, zoals dubbele bestuurlijke taken, gezamenlijke activiteiten, ongelijke ledenontwikkeling, groeiende bestuurlijke verantwoordelijkheden, maatschappelijke tendensen en de verwachtingen van professionaliteit. Daarbij zien we goede mogelijkheden om dat wat door de het overgrote deel van jullie als meest belangrijk wordt gevonden in een fusievereniging te (blijven) realiseren, namelijk:

 • Sociale verbindingen binnen de eigen groep binnen de setting van een vereniging;
 • Sporten op het eigen niveau;
 • Continuering van huidige cultuurelementen.

Tot nu toe zijn stappen ondernomen zoals besprekingen tussen de besturen, ledenenquêtes, advies door een externe procesbegeleider en de vorming van een werkgroep die inzichten verzamelde over de voordelen en nadelen van een fusie. Dit alles staat in de toegezonden documenten, dus heb je die gemist: mail [email protected]!

In de ALV’s van de verenigingen (AV Phoenix heeft deze op 22 maart en U-Track op 25 maart) zullen de besturen aan jullie, (ouders van) leden, toestemming vragen om de fusie verder uit te werken, met als doel een concreet fusievoorstel in de zomer. Komt allen naar onze ALV!

 • Rondvraag en sluiting

Tot 22 maart!
Bestuur AV Phoenix

Actueel

AV Phoenix

Vraag van de UPGala commissie

10-07-2024

Op zaterdag 12 oktober dit jaar organiseert de UPGala commissie een gala voor zowel U-Track als Phoenix! Ze zijn al hard bezig met de organisatie, maar zouden graag nog wat

lees verder...
Clubnieuws

Jongens U12 winnen 3e pupillencompetitiewedstrijd op Maarschalkerweerd

09-07-2024
pupillencompetitie

Op zaterdag 6 juli was de 3e pupillencompetitie weer op eigen baan, ditmaal georganiseerd door Hellas. De Phoenix-pupillen lieten zich weer van hun goede kant zien met maar liefst 44

lees verder...
Clubnieuws

NK Atletiek 2024: Maaike van Gelder 10e op NK 5000 meter

03-07-2024

Afgelopen vrijdag 28 juni heeft Maaike van Gelder een mooie 10e plaats behaald op de 5000 meter op het NK atletiek.

lees verder...

Agenda

juli 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« jun   aug »

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in