Trainingsgroepen Trainingstijden Studenten

Bestuur

Het bestuur van Phoenix bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, en daarnaast 4 leden voor respectievelijk de wedstrijdatletiek, de jeugd, de recreanten en de studenten. In totaal dus 7 leden. Elke maand wordt er een keer gezamenlijk vergaderd, meestal op locatie maar soms ook digitaal. Bij deze vergaderingen is ook de Verenigingsmanager aanwezig.

Op de vergaderingen wordt overlegd over lopende zaken, over de keuzes die gemaakt moeten worden voor de lange(re) termijn, en over praktische dingen zoals clubkleding, de hoeveelheid leden en de mogelijkheid om dingen samen te organiseren met andere atletiekverenigingen.

In het ledenbestand kan aangegeven worden of er interesse is in een bestuursfunctie, zodat er persoonlijk contact gelegd kan worden mocht er een vacature in het bestuur ontstaan.

Nieuws vanuit het bestuur

BestuurslidNaamE-Mail
VoorzitterEveline van Tuinen[email protected]
PenningmeesterArnoud van 't Hof[email protected]
SecretarisMarcel Claessens[email protected]
Bestuurslid jeugdSacha Boomkens[email protected]Sacha Boomkens
Bestuurslid wedstrijdatletiekEric Castrop[email protected]Eric Castrop
bestuurslid RecreantenMayke Verweij[email protected]mayke verweij
Bestuurslid StudentenJoly-Eline Himpers[email protected]joly Himpers
verenigingsmanagerKarola Mulder[email protected]

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in trainen bij AV Phoenix? Kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen bij de verschillende trainingen. Je kunt vier weken gratis meetrainen om te kijken of het je bevalt!

Er zijn verschillende trainingssgroepen waar je je bij aan kunt sluiten.

Phoenix traint in het zomerseizoen buiten op de baan van Maarschalkerweerd en Overvecht. In het winterseizoen zijn onze jongste atleten en wedstrijdatleten vaak binnen in de zaal te vinden.

Schrijf je in